Home Research Members Publications MVII2013 Links

Members

 
 
Head of Lab Prof. Sei-ichiro KAMATA

 
Researcher Masakuni OHSHIRO
Hyun Kyung PARK
JeGoon RYU
Kunsu HWANG
Byeong Cheol YOO
Kouhei KAWANO

 
D5 Can TONG

D4 Dae Jung BANG
Qienshi ZHANG
Kenjiro SUGIMOTO
TibyaniTIBYANI

D3 Pengyi HAO

D2 Renjie WU

M2 XueJiao BAI
Zhiyuan CHEN

M1 Yifei DING
Dongcheng WU
Zhencen YANG
Jiye YU
Yiwen GE
Peifei ZHU